Dewis eich iaith
Cau

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Dyddiad yr Adroddiad

28/11/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Rhoddwyd y gorau

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202102462

Math o Adroddiad

Rhoddwyd y gorau i ymchwilio'r gŵyn (heb setliad)

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Cwynodd Mrs X fod gwrthfiotigau wedi’u rhagnodi’n ddiangen ac amhriodol iddi gan y Bwrdd Iechyd ym mis Hydref 2019. Cwynodd hefyd nad oedd y Bwrdd Iechyd wedi delio’n briodol â’i chŵyn.
Yn ddiweddarach penderfynodd Mrs X ddewis Rhwymedi Cyfreithiol Amgen ac felly caewyd ymchwiliad yr Ombwdsmon i’w chŵyn. Gan na wnaed dim canfyddiadau, ni wnaeth yr Ombwdsmon unrhyw argymhellion yn achos y gŵyn hon.

Yn ôl