Dewis eich iaith
Cau

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Dyddiad yr Adroddiad

10/11/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202203131

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Cwynodd Ms A fod Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg wedi gwrthod gofal a thriniaeth iddi ac nad oedd wedi ymateb i’w chwynion am wasanaethau fasgwlaidd.
Canfu’r Ombwdsmon nad oedd y Bwrdd Iechyd wedi ymateb i gwynion Ms A am wasanaethau fasgwlaidd. Penderfynodd setlo’r gŵyn heb ymchwiliad.

Gofynnodd a chafodd yr Ombwdsmon gytundeb y Bwrdd Iechyd i gynnig ymddiheuriad i Ms A ac i ymateb yn ffurfiol i’r gŵyn o fewn 30 diwrnod gwaith.

Yn ôl