Dewis eich iaith
Cau

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Dyddiad yr Adroddiad

26/05/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202200162

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Cwynodd Mrs X, er iddi gael ymateb i’w phryderon gan y Bwrdd Iechyd, ei bod hi’n dal i fod yn anfodlon ac yn credu nad yw’r Bwrdd Iechyd wedi ymchwilio’n drylwyr i’w phryderon. Yn hytrach na chynnal ymchwiliad, cytunodd y Bwrdd Iechyd y byddai’n cysylltu â Mrs Hobbs ac yn cynnal cyfarfod wyneb yn wyneb gyda hi er mwyn trafod unrhyw bryderon sydd ganddi o hyd erbyn 30 Mehefin 2022. Derbyniodd yr Ombwdsmon fod hyn yn bodloni cwyn Ms X.

Yn ôl