Dewis eich iaith
Cau

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Dyddiad yr Adroddiad

14/09/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202101552

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Cwynodd Mrs A, ar ran ei mam, bod rhyddhad ei mam-gu o Ysbyty Treforys yn anniogel.

Awgrymodd y dystiolaeth nad oedd y broses o ryddhau’n afresymol. Fodd bynnag, roedd yr Ombwdsmon yn bryderus nad oedd y Tîm Therapi Galwedigaethol (OT) yn ymwybodol o fater amgylcheddol cartref, oedd wedi’i gofnodi yn y nodiadau gan aelod arall o staff yn union ar ôl ei ymyrraeth gyda gofal mam-gu Mrs A. Penderfynodd setlo’r gŵyn heb archwiliad.

Ceisiodd yr Ombwdsmon gytundeb Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, o fewn mis, i ymddiheuro i’r teulu am fethu ag adnabod y mater ac adlewyrchu ar yr achos i sicrhau bod gwybodaeth fel hyn yn cael ei nodi yn ystod asesiadau OT yn y dyfodol.

Yn ôl