Dewis eich iaith
Cau

Tai : Cyngor Caerdydd - Rhentu Doeth Cymru

Dyddiad yr Adroddiad

26/09/2022

Pwnc

Tai

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202203647

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Caerdydd - Rhentu Doeth Cymru

Cwynodd Mr X nad oedd wedi gallu ailosod y cyfrinair ar gyfer ei gyfrif ar-lein gydag RSW. Cwynodd ymhellach na gafodd ymateb i’w gais am gyswllt.
Cysylltodd yr Ombwdsmon ag RSW, a chytunodd i ffonio Mr X erbyn 30 Medi er mwyn ailosod ei gyfrinair. Yn ogystal, cytunodd i gyhoeddi ymateb ffurfiol i gŵyn Mr X erbyn 21 Hydref 2022.

Yn ôl