Dewis eich iaith
Cau

Tai : Cyngor Caerdydd

Dyddiad yr Adroddiad

22/08/2022

Pwnc

Tai

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202201280

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Caerdydd

Cwynodd Ms X fod y Cyngor wedi methu â thrwsio ei nenfwd er iddo gynnal nifer o archwiliadau.

Canfu’r Ombwdsmon fod y Cyngor wedi methu â darparu ymateb i gŵyn a oedd yn mynd i’r afael yn benodol â phryderon Ms X ynghylch cyflwr ei nenfwd. Cytunodd y Cyngor i gwblhau’r canlynol i setlo’r gŵyn erbyn 19 Medi 2022, yn hytrach na bod yr Ombwdsmon yn mynd ati i ymchwilio i’r mater:

a) Ysgrifennu at Ms X i ymddiheuro am fethu â mynd i’r afael â’i phryderon penodol ynghylch cyflwr ei nenfwd

b) Darparu esboniad am yr amryfusedd hwn

c) Cyhoeddi ei ymateb i’r gŵyn.

Yn ôl