Dewis eich iaith
Cau

Tai : Cyngor Caerdydd

Dyddiad yr Adroddiad

08/07/2022

Pwnc

Tai

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202201951

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Caerdydd

Cwynodd Ms X nad oedd wedi derbyn ymateb gan y Cyngor yn dilyn ei chwyn am ymddygiad gwrthgymdeithasol ei chymydog.

Canfu’r Ombwdsmon bod y Cyngor wedi methu â darparu ymateb i gŵyn. Cytunodd y Cyngor i wneud y canlynol i setlo cwyn Ms X erbyn 15 Gorffennaf 2022, yn lle bod yr Ombwdsmon yn ymchwilio iddi:

a) Ymddiheuro i Ms X am fethu â darparu diweddariadau rheolaidd ac ystyrlon

b) Rhoi esboniad am yr oedi wrth ddarparu ymateb i gŵyn

c) Rhoi ymateb i’r gŵyn.

Yn ôl