Dewis eich iaith
Cau

Tai : Cyngor Caerdydd

Dyddiad yr Adroddiad

17/12/2021

Pwnc

Tai

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202105801

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Caerdydd

. Cwynodd Ms X fod y Cyngor wedi methu â thalu iawndal a gynigiodd ei dalu am ddifrod a achoswyd i’w heiddo pan gwympodd ffens ei chymydog i mewn i’w gardd.

Cytunodd y Cyngor i ymddiheuro am yr amryfusedd a thalu’r iawndal o £100 erbyn 30 Ionawr fan bellach. Penderfynodd yr Ombwdsmon setlo’r gŵyn drwy wneud hyn yn lle cynnal ymchwiliad.

Yn ôl