Dewis eich iaith
Cau

Tai : Cymdeithas Tai Taf

Dyddiad yr Adroddiad

25/04/2022

Pwnc

Tai

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202108122

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cymdeithas Tai Taf

Cwynodd Miss X nad oedd y Gymdeithas wedi ymateb eto er iddi gwyno i’r Gymdeithas am ffioedd cyfradd dŵr.
Roedd yr Ombwdsmon yn pryderu nad oedd Miss X wedi derbyn ymateb eto a chysylltodd â’r Gymdeithas. Yn hytrach na chynnal ymchwiliad, cytunodd y Gymdeithas i ymateb i gŵyn Miss X erbyn 29 Ebrill 2022. Derbyniodd yr Ombwdsmon hyn fel datrysiad i gŵyn Miss X.

Yn ôl