Dewis eich iaith
Cau

Tai : Cartrefi Conwy

Dyddiad yr Adroddiad

09/06/2022

Pwnc

Tai

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202200816

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cartrefi Conwy

Cwynodd Mr X fod y Gymdeithas wedi methu â sicrhau bod mesurau lleddfu sŵn yn eiddo ei gymydog a bod hynny wedi achosi problemau gyda niwsans sŵn.
Roedd yr Ombwdsmon yn bryderus nad oedd Mr X wedi cael eglurhad am benderfyniad y Gymdeithas, a chysylltodd â’r Gymdeithas.

Fel dewis arall yn lle ymchwiliad, cytunodd y Gymdeithas i roi eglurhad ysgrifenedig am ei phenderfyniad i Mr X erbyn 30 Mehefin 2022. Derbyniodd yr Ombwdsmon hyn fel ffordd o ddatrys cwyn Mr X.

Yn ôl