Dewis eich iaith
Cau

Rheoli ystâd yn yr awyr agored (gan gynnwys gwrychoedd ac ati): Cartrefi Conwy

Dyddiad yr Adroddiad

13/12/2023

Pwnc

Rheoli ystâd yn yr awyr agored (gan gynnwys gwrychoedd ac ati)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202307005

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cartrefi Conwy

Cwynodd Mr K nad oedd Cartrefi Conwy wedi atgyweirio wal sych a oedd, meddai, yn anniogel.

Canfu’r Ombwdsmon, er bod y Gymdeithas wedi bod mewn cysylltiad â Mr K am y mater, nad oeddent wedi cofnodi ei bryderon fel cwyn. Dywedodd fod hyn wedi achosi rhwystredigaeth ac ansicrwydd i Mr K. Penderfynodd setlo’r gŵyn heb ymchwiliad.

Ceisiodd a chafodd yr Ombwdsmon gytundeb y Gymdeithas i ysgrifennu at Mr K gydag ymddiheuriad am ei fethiant i gofnodi cwyn, a chyhoeddi ymateb i’w gŵyn o fewn 4 wythnos.

Yn ôl