Dewis eich iaith
Cau

Rheoli Plâu/Niwsans cŵn/Baeddu gan gŵn : Cyngor Bro Morgannwg

Dyddiad yr Adroddiad

20/08/2021

Pwnc

Rheoli Plâu/Niwsans cŵn/Baeddu gan gŵn

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202103003

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Bro Morgannwg

Cwynodd Miss X fod bwydo adar gwyllt yn rheolaidd gan ei chymydog yn achosi niwsans sŵn, perygl i iechyd ac yn effeithio ar allu Miss X i ddefnyddio ei gardd.

Penderfynodd yr Ombwdsmon y dylai’r Cyngor roi ymateb ysgrifenedig i Miss X (o fewn 3 wythnos) i egluro pa opsiynau sydd ar gael iddi er mwyn ceisio datrys y broblem.

Roedd yr Ombwdsmon o’r farn bod hyn yn ddatrysiad priodol i’r cwynion.

Yn ôl