Dewis eich iaith
Cau

Panel yr Heddlu a Throsedd : Panel Heddlu a Throseddu De Cymru

Dyddiad yr Adroddiad

10/02/2023

Pwnc

Panel yr Heddlu a Throsedd

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202206432

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Panel Heddlu a Throseddu De Cymru

Cwynodd Mr Y fod Panel Heddlu a Throseddu De Cymru wedi methu ag ymateb i’w gŵyn a wnaeth ym mis Mawrth 2022.

Wrth ystyried y gŵyn, roedd yr Ombwdsmon yn bryderus am yr oedi a bod anhwylustod wedi’i achosi i Mr Y oherwydd methiant y Panel i roi ymateb iddo. Yn lle ymchwilio, gofynnodd yr Ombwdsmon i’r Panel ymddiheuro wrth yr achwynydd a thalu iawndal ariannol o £100 iddo i gydnabod yr oedi. Cytunodd y Panel hefyd i ymateb i gŵyn Mr Y o fewn pedair wythnos.

Yn ôl