Dewis eich iaith
Cau

Iechyd : Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Dyddiad yr Adroddiad

13/12/2021

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202105810

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Cwynodd Ms X nad oedd wedi cael ymateb i’r gŵyn a wnaeth i WAST ym mis Chwefror.

Wrth ystyried y gŵyn, roedd yr Ombwdsmon yn bryderus nad oedd Ms X wedi cael ymateb a bod hyn wedi achosi anhwylustod iddi. Penderfynodd yr Ombwdsmon setlo’r mater heb gynnal ymchwiliad.

Wrth setlo’r gŵyn, cytunodd WAST i roi ymateb i Ms X erbyn 10 Ionawr 2022.

Yn ôl