Dewis eich iaith
Cau

Iechyd : Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Dyddiad yr Adroddiad

03/01/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202206121

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Cwynodd Mrs D am y ffordd y deliodd Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaeth Ambiwlans Cymru â’i chŵyn am y gofal a roddwyd i’w diweddar fam-yng-nghyfraith.

Penderfynodd yr Ombwdsmon fod yr Ymddiriedolaeth wedi methu â diweddaru Mrs D yn rheolaidd ac ystyrlon a heb ymateb i’w chŵyn. Dywedodd fod hyn wedi achosi rhwystredigaeth ac ansicrwydd i Mrs D. Penderfynodd setlo’r gŵyn heb ymchwilio.

Gofynnodd a derbyniodd yr Ombwdsmon gytundeb yr Ymddiriedolaeth i ymddiheuro wrth Mrs D, rhoi esboniad iddi am y methiant, cynnig talu iawn o £50 iddi ac ymateb i’w chŵyn o fewn 5 wythnos.

Yn ôl