Dewis eich iaith
Cau

Iechyd: Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd lechyd Addysgu Powys

Dyddiad yr Adroddiad

18/12/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202306529

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd lechyd Addysgu Powys

Cwynodd Mr A fod y Practis wedi gwrthod ymchwilio i’w gŵyn, gan ddweud eu bod wedi ateb ei bryderon ddwy flynedd yn ôl.

Penderfynodd yr Ombwdsmon fod y Practis yn anghywir pan ddywedodd fod y gŵyn wedi ei hateb. Dywedodd bod hyn wedi achosi oedi i Mr A. Penderfynodd setlo’r gŵyn heb ymchwiliad.

Ceisiodd a chafodd yr Ombwdsmon gytundeb y Practis i ymddiheuro i Mr A a darparu ymateb i’w gŵyn o fewn 20 diwrnod gwaith.

Yn ôl