Dewis eich iaith
Cau

Iechyd : Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Dyddiad yr Adroddiad

19/11/2021

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202105255

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Cwynodd Mr X am y gofal a’r driniaeth wael a dderbyniodd gan bractis meddyg teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe (“y Practis”). Roedd yn anhapus nad oedd wedi derbyn ymateb i’w gŵyn.

Wrth wneud ymholiadau gyda’r Practis, cafodd yr Ombwdsmon ei gynghori fod ymateb wrthi’n cael ei baratoi. Penderfynodd yr Ombwdsmon setlo’r mater heb ymchwiliad.

Wrth setlo’r gŵyn, cytunodd y Practis i,

Erbyn 30 Tachwedd 2021

a) Rhoi ymddiheuriad i Mr X am yr oedi wrth ymateb i’w gŵyn

b) Rhoi ymateb manwl i gŵyn Mr X

Yn ôl