Dewis eich iaith
Cau

Iechyd : Meddygfa Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Dyddiad yr Adroddiad

27/02/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202207467

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Meddygfa Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Cwynodd Ms L, er iddi godi pryderon ym mis Mehefin 2022, nad oedd wedi cael ymateb na datrysiad i’w chwyn.

Daeth yr Ombwdsmon i’r casgliad bod y Feddygfa wedi methu â chydymffurfio â’i threfn gwyno statudol, a dywedodd fod hyn wedi achosi rhwystredigaeth i Ms L.

Yn lle ymchwiliad, ceisiodd a chafodd yr Ombwdsmon gytundeb y Feddygfa i ysgrifennu at Ms L a darparu ymddiheuriad ac ymateb o fewn 30 diwrnod gwaith.

Yn ôl