Dewis eich iaith
Cau

Iechyd : Cyngor Dinas Casnewydd

Dyddiad yr Adroddiad

11/01/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202206578

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Dinas Casnewydd

Cwynodd Mr L, er bod yr Ombwdsmon wedi cyfeirio ei gŵyn at y Cyngor ym mis Hydref 2022, ei fod yn dal i aros am ymateb.

Penderfynodd yr Ombwdsmon fod y Cyngor wedi methu â gweithredu’n unol â’i weithdrefn gwyno statudol a bod hyn wedi achosi rhwystredigaeth i Mr L.

Yn lle ymchwilio, gofynnodd yr Ombwdsmon am gytundeb y Cyngor i ymchwilio’n llawn i’r pryderon a oedd wedi cael eu cyfeirio atynt ym mis Hydref 2022, a rhoi ymateb ysgrifenedig iddo o fewn 30 diwrnod gwaith.

Yn ôl