Dewis eich iaith
Cau

Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Dyddiad yr Adroddiad

16/06/2022

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202201466

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Cwynodd Miss X fod y Bwrdd Iechyd wedi methu ag ymateb i’w chŵyn ynghylch y gofal a’r driniaeth a gafodd ei diweddar dad o fewn y ffrâm amser o 6 mis mae wedi’i nodi.

Penderfynodd yr Ombwdsmon y dylai’r Bwrdd Iechyd roi ymateb ysgrifenedig i Miss X (o fewn 4 wythnos) i roi sylw i’w chŵyn, a dylai gynnwys ymddiheuriad am yr oedi.

Roedd yr Ombwdsmon o’r farn fod hyn yn ffordd briodol o ddatrys y gŵyn yn hytrach na chynnal ymchwiliad.

Yn ôl