Dewis eich iaith
Cau

Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Dyddiad yr Adroddiad

26/05/2022

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202200460

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Cwynodd Ms X nad oedd y Bwrdd Iechyd wedi ymateb i’w chwyn am y gofal a’r driniaeth a roddwyd i’w diweddar chwaer.

Penderfynodd yr Ombwdsmon y dylai’r Bwrdd Iechyd ddarparu i Ms X ymateb ysgrifenedig o sylwedd (cyn pen 3 wythnos) i roi sylw i’w phryderon. Rhaid iddo hefyd gynnig ymddiheuriad iddi ynghyd ag eglurhad am yr oedi.

Barnai’r Ombwdsmon fod hwn yn ateb priodol i’r gŵyn yn hytrach na chynnal ymchwiliad.

Yn ôl