Dewis eich iaith
Cau

Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Dyddiad yr Adroddiad

16/08/2022

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202202834

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Cwynodd Mrs X, er iddi gyflwyno cwyn ffurfiol ym mis Ionawr 2021 am bryderon yn ymwneud â 2020, nad oedd y Bwrdd Iechyd wedi ymateb i’w phryderon.

Roedd yr Ombwdsmon yn bryderus nad oedd Mrs X wedi cael ymateb i’w phryderon eto ac roedd hefyd yn pryderu am hyd yr amser y bu Mrs X yn aros am ymateb. Yn hytrach na chynnal ymchwiliad, penderfynodd yr Ombwdsmon gysylltu â’r Bwrdd Iechyd. Cytunodd y Bwrdd Iechyd i roi taliad amser a thrafferth o £250 i Mrs X, a hefyd i ddarparu ymddiheuriad ysgrifenedig ac ymateb ffurfiol i Mrs X erbyn 12 Medi 2022. Derbyniodd yr Ombwdsmon hyn fel datrysiad i gŵyn Mrs X.

Yn ôl