Dewis eich iaith
Cau

Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Dyddiad yr Adroddiad

17/10/2022

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202204142

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Cwynodd Ms X fod oedi wedi bod cyn i’r Bwrdd Iechyd ymateb i’w chŵyn am y gofal a’r driniaeth a gafodd ei mab yng nghyswllt tiwmor anfalaen ar yr ymennydd.
Cysylltodd yr Ombwdsmon â’r Bwrdd Iechyd, a chytunodd i ymateb i gŵyn Ms X erbyn 27 Hydref 2022. Cytunodd hefyd i ymddiheuro i Ms X am yr oedi cyn ymateb.
Roedd yr Ombwdsmon o’r farn bod hyn yn ddatrysiad digonol yn lle ymchwilio i’r gŵyn.

Yn ôl