Dewis eich iaith
Cau

Iechyd : Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Dyddiad yr Adroddiad

24/03/2022

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202107741

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Cwynodd Mr X fod meddyg wedi methu â gwneud gwiriadau a chyfrifiadau priodol a bod ei fam wedi cael llawdriniaeth cataract anghywir a llawdriniaeth ddilynol ddiangen. Nid oedd Mr X wedi cael ymateb i’w gŵyn eto.
Penderfynodd yr Ombwdsmon y dylai’r Bwrdd Iechyd roi ymateb ysgrifenedig i Mr X / ei fam yn unol â phroses Gwneud Iawn ‘Gweithio i Wella’ y Bwrdd Iechyd.
Roedd yr Ombwdsmon o’r farn fod hyn yn ffordd briodol o ddatrys y gŵyn yn hytrach na chynnal ymchwiliad.

Yn ôl