Dewis eich iaith
Cau

Iechyd : Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Dyddiad yr Adroddiad

27/07/2022

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202201269

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Cwynodd Mr X nad oedd wedi cael ymateb i’w gŵyn 7 mis ar ôl codi ei bryderon, er mai 30 diwrnod oedd targed y Bwrdd Iechyd.

Roedd yr Ombwdsmon yn bryderus ynghylch faint o amser yr oedd y Bwrdd Iechyd yn ei gymryd i gwblhau ei ymchwiliad ac felly cysylltwyd ag ef i drafod y pryderon hynny. Eglurodd y Bwrdd Iechyd ei fod yn dod i ddiwedd yr ymchwiliad a chytunodd i gwblhau a chyhoeddi ei ymateb erbyn 4 Awst 2022 fan bellaf. Mae’r Ombwdsmon yn fodlon â’r camau y mae’r Bwrdd Iechyd wedi cytuno i’w cymryd.

Yn ôl