Dewis eich iaith
Cau

Iechyd : Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Dyddiad yr Adroddiad

09/06/2022

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202108453

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Cwynodd Ms X am safon y gofal iechyd meddwl a ddarparwyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe (“y Bwrdd Iechyd”). Roedd yn anhapus ag ymateb y Bwrdd Iechyd i’w chŵyn, a chododd y materion a oedd heb gael eu datrys â’r Ombwdsmon. Er bod yr Ombwdsmon wedi penderfynu peidio ag ymchwilio i 2 agwedd ar gŵyn Ms X, canfu nad oedd y Bwrdd Iechyd wedi ymateb i’r drydedd agwedd ynghylch rhagnodi dos uwch o feddyginiaeth.

Felly, cytunodd y Bwrdd Iechyd i roi ymateb arall i Ms X erbyn 17 Gorffennaf 2022.

Yn ôl