Dewis eich iaith
Cau

Iechyd : Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Dyddiad yr Adroddiad

15/03/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202207794

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Cwynodd Mrs L, er iddi fynegi pryderon ym mis Rhagfyr 2022 am driniaeth a gofal ei merch ym Mhrifysgol Bae Abertawe, nad oedd y Bwrdd Iechyd wedi rhoi ymateb iddi.

Daeth yr Ombwdsmon i’r casgliad nad oedd y Bwrdd Iechyd wedi gweithredu’n unol â’i drefn gwyno statudol a methodd roi’r wybodaeth ddiweddaraf i Mrs L am ei hymchwiliad. Dywedodd fod hyn wedi achosi rhwystredigaeth i Mrs L. Penderfynodd setlo’r gŵyn heb ymchwiliad.

Ceisiodd a chafodd yr Ombwdsmon gytundeb y Bwrdd Iechyd i roi ymddiheuriad ac ymateb i gŵyn i Mrs L o fewn 30 diwrnod gwaith.

Yn ôl