Dewis eich iaith
Cau

Iechyd : Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Dyddiad yr Adroddiad

09/03/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202207622

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Cwynodd Mr L, er iddo godi pryderon gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe ym mis Mai 2022 ynghylch triniaeth ei dad, nad oedd wedi cael ymateb eto.

Canfu’r Ombwdsmon fod y Bwrdd Iechyd wedi methu gweithredu yn unol â gweithdrefn ei gŵyn statudol, a dywedodd fod hyn wedi achosi rhwystredigaeth i Mr L.

Yn lle ymchwiliad, ceisiodd a chafodd yr Ombwdsmon gytundeb y Bwrdd Iechyd i roi ymddiheuriad i Mr L, ymateb llawn, a thaliad amser a thrafferth o £250 o fewn 30 diwrnod gwaith.

Yn ôl