Dewis eich iaith
Cau

Iechyd : Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Dyddiad yr Adroddiad

24/11/2022

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202203209

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Cwynodd Mr F ei fod yn anfodlon ag ymateb Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe i’w gŵyn am y gofal a thriniaeth a gafodd ei fam fel claf mewnol.
Canfu’r Ombwdsmon fod oedi a cham-gyfathrebu wedi bod wrth ddelio â chŵyn Mr F. Nid oedd y Bwrdd Iechyd wedi rhoi amserlen i Mr F ar gyfer cwblhau’r achos na’i benderfyniad o ran iawndal.
Gofynnodd a chafodd yr Ombwdsmon gytundeb y Bwrdd Iechyd i ymddiheuro i Mr F a’i hysbysu o’r amserlen i gwblhau ei achos o fewn 10 niwrnod gwaith, ac i roi ymateb terfynol iddo o fewn 4 mis.

Yn ôl