Dewis eich iaith
Cau

Hybu cydraddoldeb a pharch : Cyngor Cymuned y Mwmbwls

Dyddiad yr Adroddiad

21/03/2023

Pwnc

Hybu cydraddoldeb a pharch

Canlyniad

COD

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202106524

Math o Adroddiad

COD - Cyfeiriwyd at Bwyllgor Safonau

Corff Perthnasol

Cyngor Cymuned y Mwmbwls

Cafodd yr Ombwdsmon 2 gŵyn gan Gadeirydd Cyngor Cymuned y Mwmbwls ar y pryd (“y Cyngor”) bod Cyn-gynghorydd wedi torri amodau Cod Ymddygiad y Cyngor.

Cyfeiriwyd yr adroddiad ar yr ymchwiliad at Swyddog Monitro Cyngor Abertawe i’w ystyried gan ei Bwyllgor Safonau. Bydd y crynodeb hwn yn cael ei ddiweddaru yn dilyn penderfyniad y Pwyllgor Safonau.

Yn ôl