Dewis eich iaith
Cau

Gweithdrefnau apwyntiad (gan gynnwys cleifion allanol) : Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Dyddiad yr Adroddiad

06/06/2023

Pwnc

Gweithdrefnau apwyntiad (gan gynnwys cleifion allanol)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202300457

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Cwynodd Mr X nad oedd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro wedi rhoi llawdriniaeth bellach iddo ac nad oedd wedi ymateb yn ffurfiol i gŵyn.
Penderfynodd yr Ombwdsmon fod y Bwrdd Iechyd wedi methu darparu ymateb ffurfiol i’r gŵyn i Mr X, a achosodd rwystredigaeth i Mr X ac a arweiniodd ef i gysylltu â’r Ombwdsmon. Penderfynodd setlo’r gŵyn heb ymchwiliad.

Ceisiodd a chafodd yr Ombwdsmon gytundeb y Bwrdd Iechyd i gyhoeddi ei ymateb ffurfiol i’r gŵyn o fewn pythefnos.

Yn ôl