Dewis eich iaith
Cau

Gwasanaethau Cymdeithasol Plant: Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Dyddiad yr Adroddiad

14/11/2023

Pwnc

Gwasanaethau Cymdeithasol Plant

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202306410

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Cwynodd Miss F nad oedd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi ymateb i’r gŵyn a gyfeiriwyd ato gan yr Ombwdsmon ym mis Gorffennaf.

Canfu’r Ombwdsmon fod diffyg cyfathrebu wedi bod rhwng y timau a oedd yn ymdrin â’r gŵyn a’i bod wedyn wedi cael ei anwybyddu. Dywedodd fod hyn wedi achosi oedi a rhwystredigaeth i Miss F. Penderfynodd setlo’r gŵyn heb ymchwiliad.

Ceisiodd a chafodd yr Ombwdsmon gytundeb y Cyngor i ymddiheuro i Miss F, i dalu iawndal o £150 iddi ac i ddarparu ymateb i’r gŵyn o fewn 4 wythnos.

Yn ôl