Dewis eich iaith
Cau

Gwasanaethau Cymdeithasol Plant : Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Dyddiad yr Adroddiad

18/08/2021

Pwnc

Gwasanaethau Cymdeithasol Plant

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202101842

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Cwynodd Miss B fod gweithiwr cymdeithasol a gyflogir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr (“y Cyngor”) wedi datgelu gwybodaeth bersonol amdani hi a’i phlant i’w chyn bartner. Roedd hyn wedi ei alluogi i wneud cais i’r llys i ddod i gysylltiad â’r plant, gan beri gofid iddi. Roedd hi eisiau atebion am yr hyn oedd wedi digwydd ond roedd hi wedi bod yn aros am wythnosau i’r Cyngor ymateb i’w chwyn.

Roedd yr Ombwdsmon yn bryderus ynghylch yr oedi cyn ymateb i gŵyn Miss B, er na fyddai ef ei hun yn gallu ystyried a datrys honiadau o dorri amodau data neu faterion yn ymwneud â chyswllt plant. Serch hynny, gallai ddelio â’r oedi wrth ddelio â chwynion, a oedd o fewn ei gylch gwaith. Yn lle ymchwilio i’r elfen honno o’r gŵyn, cysylltodd â’r Cyngor a cheisiodd ei gytundeb i gymryd y camau canlynol i ddatrys y gŵyn. Roedd y ddau gam i’w cwblhau o fewn 1 mis:

• Ymddiheuro’n ysgrifenedig i Miss B am yr oedi wrth ymateb i’r gŵyn.
• Darparu ymateb i’w gŵyn ar yr honiad o dorri amodau data.

Yn ôl