Dewis eich iaith
Cau

Gwasanaethau Cymdeithasol Oedolyn : Cyngor Sir Ceredigion

Dyddiad yr Adroddiad

21/06/2022

Pwnc

Gwasanaethau Cymdeithasol Oedolyn

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202200812

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Ceredigion

Cwynodd Ms X fod y Cyngor wedi methu â gwneud asesiadau priodol ac angenrheidiol ar anabledd dysgu ei chwaer.

Er bod y Cyngor wedi ymchwilio i bryderon Ms X, nododd yr Ombwdsmon nad oedd wedi ymateb i ymholiadau ychwanegol roedd wedi’u codi ar ôl i’r ymchwiliad ddod i ben. Cytunodd y Cyngor i roi ymateb arall erbyn 1 Gorffennaf 2022.

Yn ôl