Dewis eich iaith
Cau

Ffyrdd a Thrafnidiaeth : Cyngor Sir Fynwy

Dyddiad yr Adroddiad

22/12/2022

Pwnc

Ffyrdd a Thrafnidiaeth

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202205541

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Fynwy

Cwynodd Mr D nad oedd Cyngor Sir Fynwy wedi ymateb i’w gŵyn ynghylch gohebiaeth ganddo am gynnal a chadw lôn gyhoeddus.

Penderfynodd yr Ombwdsmon fod y Cyngor wedi penderfynu’n anghywir na ddylai’r gŵyn gael ymateb yng Ngham 2 ei drefn gwyno. Dywedodd fod hyn wedi peri rhwystredigaeth i Mr D. Penderfynodd setlo’r gŵyn heb ymchwiliad.

Ceisiodd a derbyniodd yr Ombwdsmon gytundeb y Cyngor i ymddiheuro i Mr D a darparu ymateb llawn a therfynol i Gam 2 y gŵyn i Mr D o fewn 6 wythnos.

Yn ôl