Dewis eich iaith
Cau

Ffyrdd a Thrafnidiaeth : Cyngor Caerdydd

Dyddiad yr Adroddiad

10/10/2022

Pwnc

Ffyrdd a Thrafnidiaeth

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202204034

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Caerdydd

Cwynodd Mr X na wnaeth y Cyngor ymateb i’w gŵyn am barcio peryglus.
Cysylltodd yr Ombwdsmon â’r Cyngor, a chytunodd i ymateb i gŵyn Mr X erbyn 14 Hydref 2022. Cytunodd hefyd i ymddiheuro i Mr X am yr oedi cyn ymateb.
Roedd yr Ombwdsmon o’r farn bod hyn yn ddatrysiad digonol yn lle ymchwilio i’r gŵyn.

Yn ôl