Dewis eich iaith
Cau

Eraill : Grŵp Ateb

Dyddiad yr Adroddiad

11/03/2022

Pwnc

Eraill

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202107554

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Grŵp Ateb

Cwynodd Mr X nad oedd y Gymdeithas wedi llwyddo i gasglu gwastraff cymdogaethau, er iddo gysylltu â nhw ym mis Hydref 2021.
Roedd yr Ombwdsmon yn bryderus nad oedd Mr X wedi cael ymateb gan y Gymdeithas, a chysylltodd â’r Gymdeithas i’w datrys. Fel dewis arall yn lle ymchwiliad, ymddiheurodd y Gymdeithas i Mr X am beidio â datrys ei gŵyn yn ôl ym mis Hydref 2021, ac maent wedi cytuno i drin ei gŵyn o dan ei drefn gwyno Cam 1. Derbyniodd yr Ombwdsmon hyn fel ffordd o ddatrys cwyn Mr X.

Yn ôl