Dewis eich iaith
Cau

Eraill : Cyngor Sir Powys

Dyddiad yr Adroddiad

17/11/2021

Pwnc

Eraill

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202104986

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Powys

Cwynodd Mr A fod Cyngor Sir Powys wedi rhestru ei rodfa fel priffordd gyhoeddus ar wefan “Find My Street”. Dywedodd ei fod wedi defnyddio manylion priffordd gyhoeddus gyfredol ac wedi eu hychwanegu at ei lôn breifat.

Canfu’r Ombwdsmon fod cofrestr y Cyngor o briffyrdd yn cofnodi lôn Mr A fel priffordd gyhoeddus, gyda’r gwaith cynnal a chadw yn cael ei wneud ar draul y cyhoedd. Ni chynhaliwyd unrhyw broses gyfreithiol ddyladwy ers i aelodau’r Cyngor ei derbyn fel ffordd fabwysiedig yn unol â’r mapiau cyn 1946, gan arwain at ei dynnu oddi ar y gofrestr. Serch hynny, canfu’r Ombwdsmon hefyd fod y disgrifiadau o’r ffyrdd a ddefnyddir ar wefan “Find My Street” mewn perthynas ag eiddo Mr A ac eiddo cymdogion, yn anghywir.

Cafodd yr Ombwdsmon gytundeb y Cyngor i gyflwyno cywiriad er mwyn i wefan “Find My Street” adlewyrchu’r disgrifiadau o’r ffyrdd sy’n arwain at eiddo Mr A ac eiddo cymdogion yn gywir o fewn 20 diwrnod gwaith.

Yn ôl