Dewis eich iaith
Cau

Eraill : Cyngor Sir Ceredigion

Dyddiad yr Adroddiad

09/05/2022

Pwnc

Eraill

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202108019

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Ceredigion

Cwynodd Ms X am ymateb y Cyngor i’r cwynion yr oedd wedi’u codi gydag ef. Roedd y cwynion yn ymwneud â materion Treth Gyngor a Chynllunio.

Canfu’r Ombwdsmon fod y Cyngor wedi ymateb yn briodol i’r cwynion am y Dreth Gyngor, ond fod yr ymateb am y materion Cynllunio yn dal heb gael sylw.

Cytunodd y Cyngor felly i ddarparu ymateb ysgrifenedig ffurfiol i Ms X ar y materion cynllunio a oedd heb gael sylw erbyn 31 Mai 2022.

Yn ôl