Dewis eich iaith
Cau

Eraill : Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Dyddiad yr Adroddiad

26/08/2021

Pwnc

Eraill

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202102409

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Cwynodd Ms X nad oedd y Cyngor wedi ymateb i’w chwyn ac nad oedd wedi ymateb i’w gohebiaeth ddilynol bellach.
Roedd yr Ombwdsmon yn bryderus nad oedd Ms X wedi cael ymateb ffurfiol i’w chwyn a’i bod wedi cael ei hanhwyluso gan weithredoedd y Cyngor. Penderfynodd setlo’r gŵyn heb ymchwiliad.
Ceisiodd a sicrhaodd yr Ombwdsmon gytundeb y Cyngor i:

Roi ymddiheuriad i Ms X am yr oedi wrth ymateb i’w chwyn

Rhoi esboniad i Ms X am yr oedi

Rhoi ymateb i gŵyn Ms X

Rhoi taliad iawndal o £125 i Ms X i gydnabod yr amser a’r drafferth a gafodd wrth wneud ei chwyn a’r oedi y mae wedi’i wynebu.

Cytunodd y Cyngor i gyflawni’r camau hyn o fewn pythefnos.

Yn ôl