Dewis eich iaith
Cau

Eraill : Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Dyddiad yr Adroddiad

23/03/2022

Pwnc

Eraill

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202106987

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Cwynodd Miss A fod Cyngor Caerffili wedi methu ag ystyried ei phryderon yn briodol, a’i fod wedi anwybyddu ei cheisiadau i uwchgyfeirio ei chŵyn am wasanaethau cymdeithasol i ail gam y drefn gwyno statudol.
Penderfynodd yr Ombwdsmon nad oedd y Cyngor wedi dilyn y drefn gwyno statudol. Dywedodd fod hyn wedi achosi oedi diangen i Miss A. Penderfynodd setlo’r gŵyn heb ymchwiliad.
Ceisiodd a derbyniodd yr Ombwdsmon gytundeb y Cyngor i ymddiheuro i Miss A, talu iawndal o £250 iddi ac agor ymchwiliad i gŵyn cam dau o fewn ugain diwrnod gwaith. Ceisiodd a sicrhaodd gytundeb y Cyngor hefyd i atgoffa staff o hawliau achwynwyr o fewn y drefn gwyno statudol, ac i sicrhau bod achwynwyr yn cael gwybod am eu hawliau yn briodol.

Yn ôl