Dewis eich iaith
Cau

Eraill Amrywiol : Cyngor Bro Morgannwg

Dyddiad yr Adroddiad

05/12/2022

Pwnc

Eraill Amrywiol

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202204532

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Bro Morgannwg

Cwynodd Mrs F, er ei bod wedi mynegi pryderon wrth Gyngor Bro Morgannwg, ei fod wedi gwrthod cydnabod nac ymateb.

Penderfynodd yr Ombwdsmon fod y Cyngor wedi methu dilyn y drefn gwyno statudol ac wedi peri rhwystredigaeth i Mrs F.

Fel dewis arall yn lle ymchwiliad, ceisiodd a derbyniodd yr Ombwdsmon gytundeb y Cyngor i ymddiheuro i Mrs F am yr oedi cyn ymateb i’w phryderon a chyflwyno ymateb llawn o fewn 30 diwrnod gwaith.

Yn ôl