Dewis eich iaith
Cau

Eraill Amrywiol : CAFCASS Cymru

Dyddiad yr Adroddiad

21/09/2021

Pwnc

Eraill Amrywiol

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202103248

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

CAFCASS Cymru

Cwynodd Ms A nad oedd Cafcass Cymru (“Cafcass”) wedi darparu cefnogaeth briodol iddi, gan gynnwys mynediad i arwyddwr Iaith Arwyddo Prydain. Rhoddodd Cafcass wybod i’r Ombwdsmon fod cŵyn Ms A allan o amser, ac roedd felly’n annhebygol y gallai archwilio ei phryderon.

Dywedodd yr Ombwdsmon fod Ms A wedi wynebu rhwystrau cyfathrebu oherwydd y pandemig, ac wrth geisio cael mynediad i gefnogaeth amserol briodol i godi ei phryderon.
Ceisiodd a sicrhaodd yr Ombwdsmon gytundeb Cafcass i arfer disgresiwn dan ei Bolisi Cwynion i dderbyn ac ystyried cŵyn Ms A, a thrafod ei hanghenion drwy’r broses gwynion, ynghylch addasiadau rhesymol a mynediad i arwyddwr Iaith Arwyddion Prydain.

Yn ôl