Dewis eich iaith
Cau

Darparwyr Iechyd Annibynnol : Cartref Nyrsio Plas Gwyn

Dyddiad yr Adroddiad

26/04/2022

Pwnc

Darparwyr Iechyd Annibynnol

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202200031

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cartref Nyrsio Plas Gwyn

Cwynodd Mrs X nad oedd yn gallu ymweld â’r Darparwr Gofal ac nad oedd wedi cael ymateb i’w chŵyn.
Roedd yr Ombwdsmon yn pryderu nad oedd Mrs X wedi derbyn ymateb i’w phryderon eto a chysylltodd â’r Darparwr Gofal. Yn hytrach na chynnal ymchwiliad, cytunodd y Darparwr Gofal i roi ymateb ffurfiol i gŵyn Mrs X erbyn 6 Mai 2022. Derbyniodd yr Ombwdsmon hyn fel datrysiad i gŵyn Mrs X.

Yn ôl