Dewis eich iaith
Cau

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl): Pobl

Dyddiad yr Adroddiad

27/12/2023

Pwnc

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202307466

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Pobl

Cwynodd Mr E nad oedd Pobl wedi atgyweirio ffenestr ei lolfa oedd wedi’i difrodi.

Canfu’r Ombwdsmon nad oedd y Gymdeithas wedi cofnodi pryderon Mr E fel cwyn. Dywedodd fod hyn wedi achosi rhwystredigaeth ac ansicrwydd i Mr E. Penderfynodd setlo’r gŵyn heb ymchwiliad.

Ceisiodd a chafodd yr Ombwdsmon gytundeb y Gymdeithas i ysgrifennu at Mr E gydag ymddiheuriad ac esboniad am yr amryfusedd ac i gyhoeddi ymateb i’r gŵyn o fewn 4 wythnos.

Yn ôl