Dewis eich iaith
Cau

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl) : Cyngor Abertawe

Dyddiad yr Adroddiad

08/03/2023

Pwnc

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202206604

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Abertawe

Cwynodd Ms X fod Cyngor Abertawe (“y Cyngor”) wedi methu datrys pla llygod mawr yn ei heiddo, ar ôl iddi godi cwyn amdano ddiwethaf ym mis Awst 2022.

Canfu’r asesiad fod ymdrechion y Cyngor i ddatrys y pla wedi bod yn annigonol. Yn lle ymchwilio, ceisiodd a chafodd yr Ombwdsmon gytundeb y Cyngor i gynnal arolwg camera a chau’r bwlch mewn wal geudod. Cytunodd y Cyngor hefyd i gael gwared ar yr holl ddeunydd inswleiddio sydd wedi’i halogi a’i ddisodli a glanhau’r gofod lle roedd estyll y llawr wedi cael eu codi cyn eu newid.

Cytunodd y Cyngor i gwblhau’r camau hyn o fewn 6 wythnos.

Yn ôl