Dewis eich iaith
Cau

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl) : Cymdeithas Tai Wales & West

Dyddiad yr Adroddiad

04/08/2021

Pwnc

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202100751

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cymdeithas Tai Wales & West

Cwynodd Mrs X wrth yr Ombwdsmon am waith adnewyddu a gwblhawyd ar ei heiddo dan Grant Addasiadau Ffisegol. Tynnodd sylw at y ffaith nad oedd y rhestr o fân broblemau a oedd heb eu datrys wedi cael eu datrys.

Yn dilyn trafodaethau gyda’r Ombwdsmon, cytunodd WWHA y byddai’n ymgymryd â’r canlynol i setlo ei chwyn:

• Trefnu cyfarfod gyda Mrs X i nodi ei phryderon erbyn 13 Awst 2021.
• Yn dilyn y cyfarfod, paratoi ymateb ysgrifenedig i’r pryderon, yn ogystal â chynllun ysgrifenedig ar gyfer unrhyw waith y cytunwyd arno erbyn 10 Medi 2021.

Yn ôl