Dewis eich iaith
Cau

Cyfleusterau Cymunedol. Adloniant a hamdden : Cyngor Dinas Casnewydd

Dyddiad yr Adroddiad

29/06/2023

Pwnc

Cyfleusterau Cymunedol. Adloniant a hamdden

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202301211

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Dinas Casnewydd

Cwynodd Mr W fod Cyngor Dinas Casnewydd wedi gwrthod derbyn ei gŵyn am gyflwyno ffioedd i breswylwyr ddefnyddio’r domen gymunedol.

Canfu’r Ombwdsmon fod y Cyngor wedi gweithredu’n anghywir wrth wrthod derbyn ei gŵyn. Dywedodd fod hyn wedi achosi rhwystredigaeth ac ansicrwydd i Mr W. Penderfynodd setlo’r gŵyn heb ymchwiliad.

Ceisiodd a chafodd yr Ombwdsmon gytundeb y Cyngor i ymddiheuro i Mr W, i dderbyn ei gŵyn ac i gyhoeddi ymateb i’r gŵyn o fewn 3 wythnos.

Yn ôl