Dewis eich iaith
Cau

Ceisiadau. Dyraniadau. Trosglwyddo a chyfnewidiadau : Tai Calon Community Housing

Dyddiad yr Adroddiad

30/06/2023

Pwnc

Ceisiadau. Dyraniadau. Trosglwyddo a chyfnewidiadau

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202300654

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Tai Calon Community Housing

Cwynodd Ms K nad oedd Tai Calon Community Housing wedi cynnig llety iddi ar ôl iddi gael ei rhoi mewn band brys, ac nad oedd wedi cydnabod ei gofynion tai am 12 mis.

Canfu’r Ombwdsmon fod y Gymdeithas wedi cael cwyn Ms K ym mis Ionawr 2023 ond nad oedd wedi rhoi gwybod i Ms K ei fod yn delio â’r gŵyn yn anffurfiol. Roedd hefyd wedi methu egluro sut i uwchgyfeirio’r gŵyn pe bai’n anfodlon â’r canlyniad.

Penderfynodd yr Ombwdsmon setlo’r gŵyn heb ymchwiliad. Ceisiodd a chafodd gytundeb y Gymdeithas i gofnodi cwyn ffurfiol a chyhoeddi llythyr cydnabod ar unwaith gydag ymddiheuriadau, ac i gyhoeddi ymateb ffurfiol i’r gŵyn o fewn 4 wythnos.

Yn ôl