Dewis eich iaith
Cau

Casgliad ysbwriel. Gwaredu gwastraff ac ailgylchu : Cyngor Tref Castell-nedd

Dyddiad yr Adroddiad

11/03/2022

Pwnc

Casgliad ysbwriel. Gwaredu gwastraff ac ailgylchu

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202107996

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Tref Castell-nedd

Cwynodd Ms X nad oedd y Cyngor wedi glynu wrth ei wasanaeth Casglu gyda Chymorth, ac nad yw wedi cael casgliad hyd yn hyn.
Roedd yr Ombwdsmon yn bryderus nad oedd Mrs X wedi cael ymateb i’w phryderon eto, a chysylltodd â’r Cyngor. Fel dewis arall yn lle ymchwiliad, cytunodd y Cyngor i gofnodi cwyn Ms X a chyflwyno ymateb ffurfiol iddi erbyn 25 Mawrth 2022. Derbyniodd yr Ombwdsmon hyn fel ffordd o ddatrys cwyn Ms X.

Yn ôl